warning:3590:Number used where a Booleon value expected. The expression will be type coerced to Booleon.

Hatası sizin beklenen Booleon değeri yerine  Number değeri girdiğinizi anlatıyor.

Aşağıda ki örnekte görüldüğü gibi visible=> true-false değeri yerine Number değer girmişsiniz.


Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close