Error hata sayfasına yönlendirmek için frontend/web/index.php dosyasında

yukarıda ki gibi kodları yorum satırına almanız gerekecektir. Ayrıca bir sorgunun sonucu boş geldiği zaman yine aşağıda ki gibi, hata sayfasına yönlendirebilirsiniz.
Buna hata sayfasını çağırmakta denir.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close